ทวนกระแส https://vincent88.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=20-05-2012&group=22&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=20-05-2012&group=22&gblog=32 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=20-05-2012&group=22&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=20-05-2012&group=22&gblog=32 Sun, 20 May 2012 11:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=22&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=22&gblog=31 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ALWAYS-ON-MY-MIND - Elvis Presley ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=22&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=22&gblog=31 Mon, 19 Mar 2012 15:37:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=22&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=22&gblog=30 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~Love Me Tender – Elvis~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=22&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=22&gblog=30 Mon, 19 Mar 2012 11:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=29 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Love Story - Andy William ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=29 Sun, 18 Mar 2012 11:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=28 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[You're My World – Sherbets ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=28 Sun, 18 Mar 2012 13:55:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=27 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[For The Good Times – Perry Como]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=27 Sun, 18 Mar 2012 11:44:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=26 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The Twelfth of Never – Jonny Mathis]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=22&gblog=26 Sun, 18 Mar 2012 11:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=25 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Love Is Blue - Al Martino]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=25 Sat, 17 Mar 2012 14:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=24 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Oh My Love - John Lennon]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=24 Sat, 17 Mar 2012 14:17:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=23 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[You Mean Everything To Me - Neil Sedaka]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=23 Sat, 17 Mar 2012 14:22:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=22 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Girl you are my Love - The Pink Boys]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=22 Sat, 17 Mar 2012 14:34:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=21 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[THE ONE YOU LOVE - Glenn Frey]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=21 Sat, 17 Mar 2012 14:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=20 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Can't help falling in love - Andrea Bocelli ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=22&gblog=20 Sat, 17 Mar 2012 14:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=19 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Love Is All Around - Wet Wet Wet]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=19 Fri, 16 Mar 2012 14:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=18 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[I Just Called To Say I Love You - Stevie Wonder]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=18 Fri, 16 Mar 2012 16:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=17 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[If I Give My Heart To You - Doris Day]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=17 Fri, 16 Mar 2012 14:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=16 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME - DIANA ROSS]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=16 Fri, 16 Mar 2012 15:57:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=15 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Feelings - Morris Albert]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=15 Fri, 16 Mar 2012 15:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=14 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The Power Of Love - Celine Dion]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=16-03-2012&group=22&gblog=14 Fri, 16 Mar 2012 15:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=13 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Dreamy Eyes - Johnny Tillotson]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=13 Thu, 15 Mar 2012 20:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=12 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[A Lover's concerto - Kelly Chen]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=12 Thu, 15 Mar 2012 20:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=11 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[All My Loving - The Beatles]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=11 Thu, 15 Mar 2012 19:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=10 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[A Summer Place – Andy Williams]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=10 Thu, 15 Mar 2012 19:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=28 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Those Were The Days – Mary Hopkins]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=28 Mon, 19 Mar 2012 20:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=27 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Dust In The Wind – Kansas]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=27 Mon, 19 Mar 2012 20:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=26 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Born Free - Matt Monro]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=26 Mon, 19 Mar 2012 20:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=25 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Killing Me Softly With His Song - Anne Murray]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=25 Mon, 19 Mar 2012 19:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=24 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Evergreen Tree - Cliff Richard]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=24 Mon, 19 Mar 2012 16:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=23 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Gone The Rainbow – P.P.M]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=23 Mon, 19 Mar 2012 16:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=22 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Green Green Grass of home - Tom Jones]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=22 Mon, 19 Mar 2012 16:05:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=21 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[I Just Call To Say I Love You - Stevie Wonder]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=21 Mon, 19 Mar 2012 11:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=20 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[I’ll Be There-Jackson 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=20 Mon, 19 Mar 2012 15:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=19 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Smoke Gets in Your Eyes - The Platters]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=19 Mon, 19 Mar 2012 10:59:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=18 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The Impossible Dream - Peter O'Toole]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=18 Mon, 19 Mar 2012 10:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=17 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Only You (Swing)—Kim Young Hoon]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-03-2012&group=20&gblog=17 Mon, 19 Mar 2012 10:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=16 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Seasons In The Sun - Terry Jacks]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=16 Sun, 18 Mar 2012 21:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=15 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[When Will I See You Again - The Three Degrees]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=15 Sun, 18 Mar 2012 21:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=14 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Bridge Over Troubled Water - Simon & Garfunkel]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=14 Sun, 18 Mar 2012 20:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=13 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Down In The Willow Garden - Art Garfunkel]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=13 Sun, 18 Mar 2012 20:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=12 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Heart of Gold - Boney M]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=12 Sun, 18 Mar 2012 20:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=11 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Let It Be Me - The Everly Brothers]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=11 Sun, 18 Mar 2012 20:07:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=10 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Lady - Kenny Rogers]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=10 Sun, 18 Mar 2012 19:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=25-03-2012&group=17&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=25-03-2012&group=17&gblog=11 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Love is blue - Paul Mauriat]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=25-03-2012&group=17&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=25-03-2012&group=17&gblog=11 Sun, 25 Mar 2012 16:50:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=10 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Hava Nagila~Andre Rieu & Orchestra]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=10 Tue, 06 Mar 2012 17:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-03-2012&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-03-2012&group=5&gblog=10 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[วักทะเล ~ อังคาร กัลยาณพงศ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-03-2012&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-03-2012&group=5&gblog=10 Thu, 29 Mar 2012 15:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2013&group=27&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2013&group=27&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[✲-*-ตอบโจทย์ - สามก๊ก-*-✲ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2013&group=27&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2013&group=27&gblog=3 Sat, 02 Mar 2013 22:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-02-2013&group=27&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-02-2013&group=27&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[✲-*ตัวละครสำคัญในสามก๊ก*-✲]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-02-2013&group=27&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-02-2013&group=27&gblog=2 Thu, 07 Feb 2013 21:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-02-2013&group=27&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-02-2013&group=27&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[✲-น้ำแยงซี รี่ไหล ไปบูรพา-✲]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-02-2013&group=27&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-02-2013&group=27&gblog=1 Thu, 07 Feb 2013 16:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-02-2013&group=26&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-02-2013&group=26&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[~ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (๒)~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-02-2013&group=26&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-02-2013&group=26&gblog=5 Wed, 06 Feb 2013 15:09:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-02-2013&group=26&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-02-2013&group=26&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[~ อังคาร กัลยาณพงศ์ ~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-02-2013&group=26&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-02-2013&group=26&gblog=4 Tue, 05 Feb 2013 16:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[♥•:*-เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์-'*♥]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=3 Mon, 04 Feb 2013 22:12:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[♥•:*~จิระนันท์ พิตรปรีชา~*'♥]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=2 Mon, 04 Feb 2013 21:57:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[♥•:*~อุเชนี~'♥]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-02-2013&group=26&gblog=1 Mon, 04 Feb 2013 16:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=21-03-2012&group=24&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=21-03-2012&group=24&gblog=8 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ Symphony No.6- 5th Movement - Beethoven]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=21-03-2012&group=24&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=21-03-2012&group=24&gblog=8 Wed, 21 Mar 2012 12:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=24&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=24&gblog=7 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Tristesse – Chopin]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=24&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=24&gblog=7 Sat, 17 Mar 2012 21:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=24&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=24&gblog=6 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[In a Persian Market - Albert-Ketèlbey ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=24&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=24&gblog=6 Sat, 17 Mar 2012 18:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Symphony No. 5, 1st mvt - Beethoven]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=5 Tue, 06 Mar 2012 18:06:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[BOLERO - RAVEL]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=4 Tue, 06 Mar 2012 14:56:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[MOZART Medley-Andre Rieu & Orchestra]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=3 Tue, 06 Mar 2012 12:46:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Toccata & Fugue - J.S.Bach]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=24&gblog=2 Tue, 06 Mar 2012 11:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-03-2012&group=24&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-03-2012&group=24&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ต้องปีนบันได ก็ฟังได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-03-2012&group=24&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-03-2012&group=24&gblog=1 Mon, 05 Mar 2012 20:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[***แสนคำนึง***]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=5 Sat, 03 Mar 2012 20:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[***จีนดอกไม้***]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=4 Sat, 03 Mar 2012 20:14:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[***มยุราภิรมย์***]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=3 Sat, 03 Mar 2012 17:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[***บุหลันลอยเลื่อน***]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=2 Sat, 03 Mar 2012 17:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ รากแผ่นดิน ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-03-2012&group=23&gblog=1 Sat, 03 Mar 2012 16:41:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=9 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[All For The Love of A Girl - Johnny Horton]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=9 Thu, 15 Mar 2012 15:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=8 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Only You ..ROCK ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=8 Thu, 15 Mar 2012 15:48:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=7 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[YOU - Jim Brickman ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=7 Thu, 15 Mar 2012 15:26:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=6 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Teke Me To Your Heart—Michael Learns To Rock ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-03-2012&group=22&gblog=6 Thu, 15 Mar 2012 15:32:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-03-2012&group=22&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-03-2012&group=22&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[If You Love Me really love me - Brenda Lee]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-03-2012&group=22&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-03-2012&group=22&gblog=5 Sun, 11 Mar 2012 19:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=22&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=22&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Love Of My Life ~ The Wedding Song]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=22&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=22&gblog=4 Tue, 06 Mar 2012 15:35:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[THE GIFT (of Love)~Jim Brickman ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=3 Fri, 02 Mar 2012 19:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[I’ll be right here waiting for you~Richard Marx]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=2 Fri, 02 Mar 2012 18:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[On This Day~David Pomeranz]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-03-2012&group=22&gblog=1 Fri, 02 Mar 2012 18:26:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-02-2012&group=21&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-02-2012&group=21&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[River Of No Return]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-02-2012&group=21&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-02-2012&group=21&gblog=2 Tue, 14 Feb 2012 16:47:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=20-10-2011&group=21&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=20-10-2011&group=21&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Music Of The Great Yellow River]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=20-10-2011&group=21&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=20-10-2011&group=21&gblog=1 Thu, 20 Oct 2011 3:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=9 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[9,999,999 Tears - Lee Dickey]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=9 Sun, 18 Mar 2012 19:46:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=8 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[I Who Have Nothing – Tom Jones]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=8 Sun, 18 Mar 2012 16:11:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=7 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[My Way – Frank Sinatra]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=7 Sun, 18 Mar 2012 15:52:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=6 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[More – Andy William]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=18-03-2012&group=20&gblog=6 Sun, 18 Mar 2012 15:00:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-02-2012&group=20&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-02-2012&group=20&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Reflections Of My Life - The Marmalade]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-02-2012&group=20&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-02-2012&group=20&gblog=5 Wed, 15 Feb 2012 11:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-10-2011&group=20&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-10-2011&group=20&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[♥ The Best Of ~ CCR~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-10-2011&group=20&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-10-2011&group=20&gblog=4 Wed, 19 Oct 2011 18:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-10-2011&group=20&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-10-2011&group=20&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[✰♬* The Best Of ~ BREAD~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-10-2011&group=20&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=19-10-2011&group=20&gblog=3 Wed, 19 Oct 2011 19:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=20&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=20&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The Best Of * Barbra Streisand *]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=20&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=20&gblog=2 Sat, 15 Oct 2011 19:29:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=20&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The Best Of * CARPENTERS *]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=20&gblog=1 Tue, 11 Oct 2011 18:12:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=19&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[~จากใจถึงเธอ~ A Song For Japan " UNTIL THEN "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=19&gblog=3 Tue, 06 Mar 2012 15:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=19&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตสัมพันธ์ : คนกับป่า @~~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=19&gblog=2 Thu, 13 Oct 2011 16:53:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=19&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าฯ จะไม่รบอีกแล้ว @~~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=19&gblog=1 Tue, 11 Oct 2011 22:28:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=18&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Nobody's Child - Agnes Chan]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-03-2012&group=18&gblog=3 Sat, 17 Mar 2012 18:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-10-2011&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-10-2011&group=18&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[คนดีที่หนึ่ง : แม่คนหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-10-2011&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-10-2011&group=18&gblog=2 Fri, 14 Oct 2011 20:31:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=18&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กดั่งดวงดาว : ศุ บุญเลี้ยง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=11-10-2011&group=18&gblog=1 Tue, 11 Oct 2011 19:47:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=9 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[LA PALOMA~André Rieu in Mexico]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=9 Tue, 06 Mar 2012 15:26:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=8 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[A time for us ~ Andre Rieu]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=8 Tue, 06 Mar 2012 15:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=7 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The God Father~Andre Rieu & Orchestra ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=7 Tue, 06 Mar 2012 15:16:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=6 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[PASO DOBLE~Andre Rieu & Orchestra]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-03-2012&group=17&gblog=6 Tue, 06 Mar 2012 15:13:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=17&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Richard Clayderman No. 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=17&gblog=5 Sat, 15 Oct 2011 14:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-10-2011&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-10-2011&group=17&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The Best Of * KENNY~G *]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-10-2011&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=14-10-2011&group=17&gblog=4 Fri, 14 Oct 2011 17:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=17&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The Best Of * SANTANA *]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=17&gblog=3 Wed, 12 Oct 2011 15:43:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=10-10-2011&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=10-10-2011&group=17&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The Best Of ~Richard Clayderman~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=10-10-2011&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=10-10-2011&group=17&gblog=2 Mon, 10 Oct 2011 17:54:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-10-2011&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-10-2011&group=17&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Andre Rieu : Waltz Strauss - Medley]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-10-2011&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=06-10-2011&group=17&gblog=1 Thu, 06 Oct 2011 18:49:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=16&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[คล้ายดั่งทะเล : คีรีบูน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=16&gblog=5 Thu, 13 Oct 2011 6:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=16&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Beyond the Sea : Bobby Darin]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=16&gblog=4 Wed, 12 Oct 2011 2:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-10-2011&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-10-2011&group=16&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรายกับทะเล : นันทิดา แก้วบัวสาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-10-2011&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-10-2011&group=16&gblog=3 Fri, 07 Oct 2011 0:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-10-2011&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-10-2011&group=16&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยเท้าบนพื้นทราย : คีรีบูน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-10-2011&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-10-2011&group=16&gblog=2 Tue, 04 Oct 2011 1:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-10-2011&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-10-2011&group=16&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ดั่งเม็ดทราย - สุชาติ ชวางกูร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-10-2011&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-10-2011&group=16&gblog=1 Mon, 03 Oct 2011 1:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-03-2012&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-03-2012&group=15&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะวันชิงพลบ-ปู พงสิทธิ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-03-2012&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-03-2012&group=15&gblog=4 Tue, 13 Mar 2012 21:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-03-2012&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-03-2012&group=15&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตะวัน - อิทธิ พลางกูล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-03-2012&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-03-2012&group=15&gblog=3 Tue, 13 Mar 2012 20:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=15&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Sunrise~Sunset : Roger Whittaker]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=13-10-2011&group=15&gblog=2 Thu, 13 Oct 2011 3:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-10-2011&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-10-2011&group=15&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[SUNSHINE ON MY SHOULDER ~ John Denver ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-10-2011&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-10-2011&group=15&gblog=1 Sun, 02 Oct 2011 23:42:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=10-10-2011&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=10-10-2011&group=14&gblog=6 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[★แสงจันทร์ : มาลีฮวนน่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=10-10-2011&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=10-10-2011&group=14&gblog=6 Mon, 10 Oct 2011 22:45:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-10-2011&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-10-2011&group=14&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[•.★MOON RIVER : Andy William]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-10-2011&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=04-10-2011&group=14&gblog=5 Tue, 04 Oct 2011 22:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[✲`•Look For A Star - Gary Miles]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=4 Sat, 01 Oct 2011 2:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[☆•:* ผิงดาว : อรวี สัจจานนท์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=3 Sat, 01 Oct 2011 2:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ •:*'˙♥ ผิงดาว : ชูเกียรติ ฉาไธสง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=14&gblog=2 Sat, 01 Oct 2011 15:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=14&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[✲✲VINCENT : Starrynight]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=14&gblog=1 Fri, 30 Sep 2011 1:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=21-03-2012&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=21-03-2012&group=13&gblog=7 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวขาว - ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=21-03-2012&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=21-03-2012&group=13&gblog=7 Wed, 21 Mar 2012 16:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-10-2011&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-10-2011&group=13&gblog=6 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[.♥•:*♫~ ทานตะวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-10-2011&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=17-10-2011&group=13&gblog=6 Mon, 17 Oct 2011 19:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=13&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[กลิ่นราตรี : สุนทราภรณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=13&gblog=5 Sat, 15 Oct 2011 21:10:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-10-2011&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-10-2011&group=13&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้วยไม้ - นัดดา วิยะกาญจน์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-10-2011&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=02-10-2011&group=13&gblog=4 Sun, 02 Oct 2011 16:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=13&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะเบบูญ่า - เจนนิเฟอร์ คิ้ม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=13&gblog=3 Fri, 30 Sep 2011 22:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=13&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ลีลาวดี..ไม่ใช่ชื่อพระราชทาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=30-09-2011&group=13&gblog=2 Fri, 30 Sep 2011 1:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-09-2011&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-09-2011&group=13&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทยานดอกไม้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-09-2011&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-09-2011&group=13&gblog=1 Thu, 29 Sep 2011 16:25:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=08-10-2011&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=08-10-2011&group=12&gblog=6 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[✿In Memory Of The King : Elvis Presley]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=08-10-2011&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=08-10-2011&group=12&gblog=6 Sat, 08 Oct 2011 13:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-10-2011&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-10-2011&group=12&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[Music Of The Silk Road : Kitaro]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-10-2011&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=07-10-2011&group=12&gblog=5 Fri, 07 Oct 2011 2:28:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-10-2011&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-10-2011&group=12&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาแสงไต้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-10-2011&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-10-2011&group=12&gblog=4 Wed, 05 Oct 2011 21:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-10-2011&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-10-2011&group=12&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[IMAGINE : John Lennon]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-10-2011&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=05-10-2011&group=12&gblog=3 Wed, 05 Oct 2011 0:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-10-2011&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-10-2011&group=12&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[What A Wonderful World - Louis Armstrong]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-10-2011&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=03-10-2011&group=12&gblog=2 Mon, 03 Oct 2011 16:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=28-09-2011&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=28-09-2011&group=12&gblog=1 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[*~*เดือนเพ็ญ*~*]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=28-09-2011&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=28-09-2011&group=12&gblog=1 Wed, 28 Sep 2011 20:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-03-2012&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-03-2012&group=5&gblog=8 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมฉันทลักษณ์บ้างก็ได้ - สุจิตต์ วงษ์เทศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-03-2012&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=29-03-2012&group=5&gblog=8 Thu, 29 Mar 2012 11:31:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=27-03-2012&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=27-03-2012&group=5&gblog=7 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[จากสาย ตาสั้น ฉันนี้...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=27-03-2012&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=27-03-2012&group=5&gblog=7 Tue, 27 Mar 2012 20:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=5&gblog=6 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[เดียวดายใต้เงาจันทร์ : หลี่ไป๋]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=15-10-2011&group=5&gblog=6 Sat, 15 Oct 2011 0:40:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=5&gblog=5 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[~เรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=12-10-2011&group=5&gblog=5 Wed, 12 Oct 2011 21:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=5&gblog=4 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[กวี กับ สมณะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=01-10-2011&group=5&gblog=4 Sat, 01 Oct 2011 23:31:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=28-09-2011&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=28-09-2011&group=5&gblog=3 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[The Prophet-คาลิล ยิบราน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=28-09-2011&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=28-09-2011&group=5&gblog=3 Wed, 28 Sep 2011 20:00:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=27-09-2011&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=27-09-2011&group=5&gblog=2 https://vincent88.bloggang.com/rss <![CDATA[: ลมฤดูใบไม้ร่วง : หลี่ไป๋]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=27-09-2011&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vincent88&month=27-09-2011&group=5&gblog=2 Tue, 27 Sep 2011 21:44:48 +0700